עברית English
 
 
 


 
Amit Winkler CEO
Gadi Levitus Sales
Roee Tamir Sales 

     
 Oren Morag Sales   Miki Kern-Zvi Sales  Martha Kornecki Logistics Coordinator
     
   
 Hagit Zarfati Accounting